Jak i kiedy otrzymam moje akcje?

Akcje wysyłane są listem poleconym na adres podany w procesie zakupu akcji.

Wysyłka akcji następuje po zakończeniu emisji oraz zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Cały proces może trwać nawet 2-3 miesiące od momentu zakończenia emisji.

W przypadku pytań dotyczących statusu wysyłki, należy skontaktować się z emitentem (np. przykładowo za pośrednictwem adresu e-mail podanego na stronie emisji bądź grupy inwestorów).