Jakie prawa wynikają z akcji zakupionych w ramach emisji ECF?

Kupując akcje oferowane w ramach emisji equity crowdfundingowej, stajesz się pełnoprawnym akcjonariuszem. Dzięki temu zyskujesz wszelkie związane z tym prawa, takie jak prawo do udziału i głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki, czy prawo do otrzymywania dywidendy.