Jaka jest gwarancja otrzymania moich akcji?

Inwestując w spółkę prezentującą się na Beesfund.com, podpisujesz ze spółką umowę zapisu na akcje. Po zakończeniu emisji i uzyskaniu wpisu do KRS, emitent jest zobowiązany dostarczyć Ci akcje oraz towarzyszące inwestycji bonusy.

Jeśli tego nie zrobi, bądź spółka nie przekroczy progu powodzenia emisji określonego na stronie emisji i w Dokumencie Ofertowym, emitent zobowiązany jest do zwrócenia Ci zainwestowanych środków. Szczegółowe zasady zwrotu środków określone są w regulaminie portalu i regulaminie emisji.