Jak zweryfikować autora projektu?

Zespół beesfund.com moderuje wszystkie zamieszczane projekty, wymaga szeregu oświadczeń od pomysłodawców i proponuje im dodatkowe narzędzia weryfikacji. Każdy z projektodawców jest zarejestrowaną w Polsce spółką i podlega prawu polskiemu. Dzięki temu wspierający są chronieni przed skutkami ewentualnych nadużyć. Pomysłodawcy podają kompletne dane spółki. Pomysłodawcę można wyszukać w Internecie, skontaktować się z nim za pośrednictwem beesfund.com, a także osobiście, jeśli wyrazi na to zgodę.