Jak przechowywane są wpłacone środki?

Wszystkie zebrane środki trafiają na konto operatora płatności należące do emitenta akcji. Kontrolę nad wpłaconymi przez inwestorów środkami sprawuje emitent akcji. Emitent akcji może je dowolnie przelewać na konto spółki. W czasie trwania emisji emitent może na bieżąco wykorzystywać zgromadzone środki na realizację celów inwestycyjnych określonych na Landing Page i w Dokumencie Ofertowym.