Instrukcja podpisu pełnomocnictwa za pomocą Profilu Zaufanego.

W celu elektronicznego podpisania pełnomocnictwa:

 1. Pobierz dokument pełnomocnictwa ze strony https://beesfund.com/profil/aktywacja (może wymagać zalogowania się na konto Beesfund).
 2. Wejdź na stronę: https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER.

 3. Naciśnij przycisk „Wybierz dokument z dysku".

 4. Z komputera wybierz plik PDF z pobranym wcześniej dokumentem pełnomocnictwa.

 5. Wciśnij przycisk „Podpisz".

 6. Zostanie wyświetlona strona logowania do profilu zaufanego.

 7. Zaloguj się do profilu zaufanego, wybierając dowolną metodę. Poniżej został przedstawiony przykład logowania przy pomocy mBank. Widok może się różnić zależnie od banku.

  Uwaga! Jeżeli Twój bank pozwala na logowanie do profilu zaufanego, to upewnij się, że aktywowałeś tę funkcję.

 8. Po naciśnięciu ikony mBank w profilu zaufanym zaloguj się do banku za pomocą identyfikatora i hasła.

 9. W przypadku mBank należy dokonać potwierdzenia autoryzacji za pomocą aplikacji mobilnej.

 10. Naciśnij przycisk „Podpisz podpisem zaufanym".

 11. Następnie naciśnij przycisk „Potwierdź".

 12. Ponownie potwierdź operację w banku, logując się do banku.

 13. W przypadku mBank konieczne jest potwierdzenie logowania w aplikacji mobilnej.

 14. Na stronie zostanie wyświetlona informacja o poprawnym dokonaniu podpisu.

 15. Naciśnij przycisk „Pobierz". Na komputer pobrany zostanie plik XML z dokumentem oraz podpisem.

  Uwaga! Pobrany plik należy wysłać za pomocą formularza znajdującego się na stronie https://beesfund.com/profil/aktywacja.

 16. Przejdź do strony https://beesfund.com/profil/aktywacja.

 17. Naciśnij ikonę folderu znajdującej się w polu “wybierz plik”.

 18. Z komputera wybierz pobrany plik wzoru pełnomocnictwa w formacie xml, który został podpisany za pomocą profilu zaufanego.

 19. Naciśnij przycisk wgraj.

 20. Twoje konto zostanie aktywowane.