Czy z nabyciem akcji spółki wiążą się dla mnie dodatkowe koszty?

Bezpośrednio nie wiążą się z tym żadne koszty, a od akcji zakupionych w emisji equity crowdfundingowej nie trzeba odprowadzać żadnego podatku (w tym PCC).