Czy emisja może zostać wstrzymana lub usunięta?

Jeżeli emitent narusza regulacje prawne obowiązujące w Polsce, możliwe jest wstrzymanie emisji.

Dodatkowo emitent może zdecydować się na zakończenie emisji przedwcześnie, z zastrzeżeniem że nie może ona trwać krócej niż 1 miesiąc.