Czy muszę osiągnąć 100%?

Beesfund oferuje zbiórkę crowdfundingową w formule flexible funding - "bierzesz ile zbierzesz". Minimalny próg skuteczności emisji określasz sam w początkowym etapie przygotowania projektu. Po przekroczeniu tego progu, emisję uznaje się za udaną.

Nawet jeśli nie sprzedasz wszystkich akcji, ci którzy zainwestowali w Twoją spółkę mogą nazywać się Twoimi wspólnikami, a ty dysponujesz środkami na rozwój swojego biznesu!