Czy mogę przekroczyć cel finansowy i zbierać dalej środki?

Możesz sprzedać tyle akcji, ile oferujesz w danej emisji. Dlatego gdy projekt osiągnie 100% akcję uznaje się z zakończoną sukcesem.

W określonych przypadkach, jeżeli emisja spotyka się z dużym zainteresowaniem inwestorów, możliwy jest tzw. overfunding, wiążący się z koniecznością przeprowadzenia dodatkowego podwyższenia kapitału zakładowego.