Czy mogę prowadzić więcej niż 1 emisję w tym samym czasie?

Nie ma prawnych przeszkód w prowadzeniu emisji kilku spółek w tym samym czasie. Nie ma również przeszkód, żeby przeprowadzić kolejną emisję tej samej spółki w przyszłości.

Należy jednak pamiętać o tym, że prowadzenie emisji jest zadaniem niezwykle czasochłonnym i angażującym i przeprowadzenie z sukcesem więcej niż 1 emisji naraz może być niemożliwe.