Czemu wartość nominalna akcji jest różna od ceny emisyjnej?

Wartość nominalna akcji wynika z kapitału zakładowego spółki, który nie odzwierciedla wyceny rynkowej spółki.

Wartość rynkową spółki określa bardzo wiele czynników. Są to między innymi dotychczasowe wyniki finansowe spółki, posiadane aktywa i pasywa, perspektywa wzrostu w przyszłości, sytuacja rynkowa, siła zespołu stojącego za spółką.

Rozbieżność między ceną nominalną akcji i kapitałem zakładowym, a wyceną spółki dotyczy zwłaszcza spółek z branży nowych technologii. Przykładowo, gdyby zastanowić się ile warty jest cały sprzęt, nieruchomości i inne rzeczy składające się na majątek takiej spółki jak chociażby Facebook, to ich wartość i tak będzie wielokrotnie niższa niż notowania Facebooka na giełdzie.