Co mogę zrobić z moimi akcjami?

Kupione akcje są twoją własnością. Możesz je trzymać z myślą o rosnącej wartości spółki, możesz je także odsprzedać (na podstawie umowy cywilnoprawnej) komu zechcesz. Wszystko zależy od Ciebie.

Jeżeli w przyszłości spółka zadecyduje się na debiut na giełdzie, Twoje akcje zostaną zdematerializowane, a następnie przeniesione na rachunek maklerski. Dodatkowo, Twoje akcje uprawniają Cię do otrzymania dywidendy, jeżeli spółka podejmie decyzję o wypłacie takowej.